Poslední komentáře

Výběr podle data

Prosinec 2019
Po Út St Čt So Ne
« Srp    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Archiv příspěvků

O škole

Stará budova školy v novém kabátě

Historie

Škola je tvořena historickou budovou z roku 1882 původně sloužící jako dívčí škola a novou budovou z roku 2000.
Naše škola před výstavbou nové části působila na několika dislokovaných pracovištích – bývalá mateřská škola v Komenského ulici, bývalý berní úřad, bývalý bytový dům, bývalá mateřská škola na Láni a podle potřeby ještě třídy v gymnasiu a SPŠS v Rychnově nad Kněžnou. Tento nevhodný stav se rokem 2000 zásadně změnil a škola má v současnosti velmi dobré podmínky pro své třídy.   

Nová školní budova

Nová školní budova

Úplnost a velikost školy

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 je úplnou základní školou s kapacitou 720 žáků a 100 žáků školní družiny. Kapacita dovoluje využívat zpravidla 27 tříd, tedy vždy tři jednoho ročníku.   

Počítačová učebna

Počítačová učebna

Vybavení školy

Škola je dobře vybavena jak učebnicemi, tak učebními pomůckami. Žáci pracují ve specializovaných učebnách fyziky, chemie, přírodopisu, hudební výchovy, jazyků, zeměpisu, dějepisu, výtvarné výchovy, dvou učebnách PC, dílnách, cvičné kuchyni a kmenových učebnách.
Žáci sportují ve školní hale a dvou menších tělocvičnách vybavených sportovním náčiním i nářadím pro velmi širokou škálu sportů. Využívají jednoduchou posilovnu a hřiště s umělým povrchem nebo s asfaltovým povrchem. Atletiku lze provozovat na nedalekém městském hřišti a kopanou na sokolském hřišti s umělým povrchem.
Práci na pozemcích se věnují na školní zahradě s přípravnou v dvoupatrové zimní zahradě a vyhrazené učebně pro pěstitelství.
Učebny jsou vybaveny moderní technikou nebo jí postupně vybavovány jsou. Také dochází k obnově PC a programového vybavení. Každá třída II. stupně a 7 tříd I. stupně školy má připojení k internetu. Počítáme v budoucnu s multifunkčností všech učeben.
Ve škole je k dispozici žákovská a učitelská knihovna.
Každý kabinet nové budovy je vybaven PC s internetem a tiskárnou. Učitelé mohou využívat tři výkonné kopírovací stroje.
Všechny učebny mají nastavitelný žákovský nábytek, kombinovanou tabuli křída-fix.
Všechny sbírky pomůcek a programového vybavení se postupně doplňují a obměňují.
Škola využívá školní jídelnu v areálu nové budovy. Jídelna je na velmi vysoké úrovni a je provozována společností Města.
Ve škole je školní bufet, kde si žáci mohou koupit svačiny a pití bez nežádoucích cukrů a soli.
Pro dojíždějící žáky je možné ranní využívání školní družiny v té době fungující i jako školní klub. Ve škole je školní družina pro žáky 1. – 3. ročníku.
Obě budovy školy mají moderní toalety v dostatečném počtu a sprchy u haly a větší ze dvou tělocvičen.   

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří ředitel, dva zástupci ředitele, kolem 40 učitelů vč. 1 výchovného poradce. 4 vychovatelky školní družiny a 2 pedagogické asistenty. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen a to 29 : 11 , věkově je pestrý – od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péčí o žáky, a to především na 1. stupni.
Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech 100 % pedagogů prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu PI SIPVZ. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků.
Sbor je složen z učitelů všech aprobací včetně cizích jazyků a má velmi vysoké procento aprobovanosti výuky přes 90%. Svým personálním obsazením jsme jednou z pěti škol Královéhradeckého kraje se statutem školy možné vyučovat příchozí žáky z EU.   

Charakteristika žáků

Kromě žáků z Rychnova nad Kněžnou tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí. V posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se SPU i žáků s jiným zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován.   

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří.
Na škole pracuje Školská rada. Rada je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji.
Základem vzdělávání a výchova integrovaných žáků je úzká spolupráce s rychnovskou PPP. V případě integrovaných žáků se specifickými postiženími škola spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem pro tělesně postižené v Náchodě.
V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Městskou knihovnou, odborem kultury Města, kinem a divadlem.
Ve sportu spolupracujeme s místními sportovními kluby, ve volno-časových aktivitách s DDM a v uměleckých oblastech s ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou.