Poslední komentáře

Výběr podle data

Prosinec 2019
Po Út St Čt So Ne
« Srp    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Archiv příspěvků

Mise-vize-koncepce

Mise

Základní škola plní výchovnou a vzdělávací práci. Úkolem je v bezpečném prostředí vytvoření podmínek pro maximální duševní i fyzický rozvoj dětí a mládeže našeho státu i členských států  EU, tak jak má škola rozhodnutím Královéhradeckého kraje dáno.

Cílem je dosažení minimálně klíčových kompetencí určených standardem.

Absolvent školy by měl být vybaven, díky vedení kvalifikovaných a erudovaných pedagogů, zajišťujících podnětné prostředí pro individuální potřeby jednotlivců, schopnostmi jako jsou sebeúcta, úcta ke všem lidem bez rozdílu, racionálnímu poznávání a chápání světa a vztahů v něm. Vůlí dále všestranně rozvíjet svou osobnost, schopnost pomáhat, svobodně se rozhodovat, prožívat a tvořit. To vše pod vlivem motta „co nechceš aby jiní dělali tobě, nečiň ty jim“ v tom nejširším smyslu slova.


Strategie rozvoje školy

Vize

Všichni, kdo tvoří školu jsou zde pro žáky. Pro jejich kvalitní, nenásilný a přitom cílený duševní i fyzický rozvoj.

Absolventi školy by měli mít

  • schopnost zdravého stylu života
  • schopnost uplatnit se na trhu práce v EU
  • schopnost cílevědomě pracovat na dalším osobním rozvoji
  • úctu k ostatním lidem bez rozdílu rasy a stáří
  • úctu k přírodě

Tyto cíle by měla škola dosáhnout v bezpečném prostředí prostřednictvím moderní, především interaktivní, výuky v souladu se světovými trendy při zachování schopnosti komunikace, práce a tvoření i bez vymožeností technických produktů. Od čehož si slibujeme schopnost hlubších prožitků vnímání okolního světa, nezávislost a sebeovládání spolu s tvůrčí fantazií všech našich žáků.

Zajištěním široké nabídky ve všech oblastech zájmů žáků, včetně cizích jazyků. Škola bude neustále sledovat vznikající potřeby žáků, rodičů a společnosti a včas reagovat inovací výuky a nabídky na tyto potřeby.

Škola bude pokračovat v zajišťování kvalifikovaných a zkušených pedagogů se schopnostmi zavádění nových metod práce. Bude pokračovat ve spolupráci s OA v Hradci Králové při přípravě našich žáků v anglickém jazyce s možností vykonání certifikované zkoušky z tohoto jazyka v devátém ročníku.


Koncepce školy

Všichni zaměstnanci si uvědomují, že škola je zřízena pro přípravu žáků tak, aby byli tito v dalším životě schopni uvědomělého sebevzdělávání a tím se stali zajímavými a potřebnými pro společnost a firmy. To je předpoklad úspěšnosti v životě. Škola je tedy servisem nebo službou ke splnění tohoto úkolu.

Pro plnění cílů vytčených vizí v rámci poslání školy je nezbytně nutné zajištění výhodného počtu žáků a tříd. To je předpoklad udržení objemu pracovních úvazků a tím i možnost zajištění dostatečného počtu specialistů, tedy vyučujících s aprobacemi potřebnými pro kvalifikovanou a erudovanou výuku žáků.

Na splnění tohoto úkolu musí pracovat odpovědně všichni zaměstnanci školy.

Vedení školy dobrým marketinkem, včasným náborem žáků do prvních tříd i do šestých tříd bude podporovat kompenzaci úbytků žáků po pátém ročníku (odchody do víceletých gymnázií).

Vyučující budou svou prací s žáky na základě účinných metod získávat výsledky, které budou dobrou propagací školy. Tuto propagaci musí průběžně provádět.

Správní zaměstnanci plní své pracovní úkoly bezezbytku a při komunikaci se zřizovatelem, kontrolními orgány, sponzory, žáky a především s rodiči musí vystupovat příjemně a trpělivě, čímž přispějí ke kladnému nazírání na školu zvenčí.

Důsledným plněním ŠVP zajistí učitelé maximální přiblížení se vytčeným cílům, tedy získání daných kompetencí žáky. Odpovědnost za to mají jednotliví pedagogičtí pracovníci.

Vycházejíc z tradic školy a z personálního obsazení bude škola pokračovat ve zlepšování nabídky a zvyšování úrovně výuky v oblastech cizích jazyků, jazyka mateřského a matematiky. Škola zajistí podmínky pro nové učitele těchto předmětů. V současnosti jsou vyučující jazyků na II. stupni školy specialisty jazykáři, český jazyk i matematiku vyučují  pedagogové těchto aprobací. Tento výborný stav je třeba do budoucna udržovat případně rozšiřovat o další jazyky.

Pro kvalitní výuku jsou důležité pomůcky. Současný trend interaktivní výuky je jedním z cílů školy a je plněn. Dvě učebny výpočetní techniky jsou v provozu. Přibyla mobilní technika s možným využitím v každé třídě – např. dvě mobilní počítačové učebny osazené notebooky firmy Apple nebo mobilní jednotky vybavené dataprojektorem a přístroji pro záznam a reprodukci obrazových a zvukových záznamů s možností připojení notebooku nebo PC. Připojení na internet je dostupné ve všech učebnách. Do budoucna se škola zaměří na stálé zlepšování využívání stávající techniky a obměnou této techniky novou dokonalejší.